top of page

KREATIVNO

 

RAČUNOVODSTVO

V BOSNI

ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 
Omogočamo vam  enostavno brez papirno poslovanje
SVETOVANJE
 
Svetovanje s področja računovodstva in davkov
ZAKONSKO POSLOVANJE
 
Vodene v skladu z zakonodajo Bosne in Hercegovine
OBRAČUN
 
Obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc
V STIKU Z ČASOM
 
Redno obveščanje o poslovanju vašega podjetja
ODZIVNOST
 
Pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam
bottom of page