top of page

Seznanili vas bomo z davčnimi implikacijami posamezne transakcije in vam pojasnili učinke, ki jih posamezen poslovni dogodek lahko ima na davke, ter vam hkrati predstavili davčno optimalne možnosti, ki jih boste lahko izbrali za dosego vašega cilja.

Z namenom optimiziranja poslovanja smo razvili sodoben način davčnega načrtovanja, ki našim strankam omogoča ustrezno zniževanje davčnih obremenitev.

 

Dejstvo je, da je davek zgolj strošek, ki je popolnoma enak vsem drugim stroškom, ki načenjajo dobiček davčnega zavezanca in ga je mogoče znižati z uporabo zakonitih metod in sredstev.

V sklopu davčnega načrtovanja je nujno omeniti tudi koriščenje davčnih olajšav, ki so eno izmed najbolj pogostih orodij za zniževanje davčnih obveznosti. Vendar pa zakonodaja predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se davčna olajšava prizna.

 

Za naše stranke ocenimo možnost in pripravimo potrebno dokumentacijo za koriščenje davčnih olajšav.

bottom of page